dimecres, 6 de novembre del 2019

Sessió del 6/11

Durant la sessió d'avui avaluarem TOTS els blogs per posar una nota. Hi ha d'haver:

  • La fotografia del grup 
  • Una pàgina amb el pla de treball del primer trimestre.
  • Una capçalera del blog amb el títol i on quedi clara la vostra hipòtesi (o afirmació) de recerca.
  • Una entrada amb els objectius del vostre treball.
  • Una entrada al blog per cada dia de classe on expliqueu, a tall de diari de treball, què heu fet durant la sessió.
No tenir algun dels ítems anteriors suposa no tenir aprovat l'ítem del blog.

Tingueu en compte que és imprescindible que cada dia de classe publiqueu l'entrada amb l'explicació de la feina feta aquell dia, però a més a més, en podeu fer una cada vegada que avanceu en alguna qüestió de la recerca. Com més ric sigui el blog, més útil ens serà al professorat per avaluar-vos de tot el procés que seguiu per dur a terme el vostre treball.

Amb tot això fet, que ja hauríeu de tenir-ho de sessions anteriors, avui el que heu de fer és COMENÇAR LA RECERCA i iniciar el marc teòric del vostre treball. Buscar estudis que ja s'hagin fet, recerques anteriors, quins especialistes hi ha que hagin estudiat prèviament el camp del vostre estudi?